بیطرف از نامزدی شهرداری تهران کنار رفت: هیچگاه کاندیدای این سمت نبوده ام

[ad_1]